Taisyklės

Žemiau pateikiamos keleivių ir siuntinių pervežimo taisyklės, kurių privaloma laikytis naudojantis UAB „Eurobanas“ paslaugomis.

Keleivių taisyklės kelionės metu

 

1. Apibrėžimai

1.1. Keleivis – asmuo, įstaiga ar įmonė, kuriam UAB „Eurobanas“ suteikia pervežimo paslaugas.

1.2. Vežėjas – UAB „EUROBANAS“.

1.3. Vairuotojas – UAB „EUROBANAS“ darbuotojas, įpareigotas atlikti visus veiksmus Vežėjo vardu.

2. Keleivio pareigos

2.1. Trasporto priemonėje nevartoti alkoholonių gėrimų.

2.2. Transporto priemonėje nerūkyti.

2.3. Nekelti grėsmės kitiems Keleiviams bei Vairuotojui.

2.4. Pažeidus bent vieną iš aukščiau išvardinų punktų – Vairuotojas turi pilną teisę Keleivį išlaipinti be galimybės atgauti pinigus už kelionę ir iškviesti vietinę policiją.

3. Vežėjo pareigos.

3.1 Suteikti gyvybės draudimą kelionės metu.

3.2. Užtikrinti saugią kelionę.

4. Informacija keleiviui važiuojančiam su augintiniu.

4.1. Nuo 2004m. Spalio 1d. Įsigaliojo Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentas Nr. 998/2003 „Dėl sveikatos reikalavimų, taikomų naminių gyvūnėlių nekomerciniam judėjimui“.

4.2. Užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, įveždami naminius gyvūnus į Lietuvos Respubliką, turi turėti atitinkamus dokumentus. Gyvūnų augintojai atvykstatys iš Europos Sąjungos (ES) šalių, turėtų vežtis ir vieningos ES patvirtintos formos savo augintinio pasą, kuriame būtų atžymos apie vakcinaciją ar revakcinavimą nuo pasiutligės. Pasai veterinarijos gydyklose išduodmi ne visiems gyvūnams, bet tik šunims, katėms, šeškams bei fretkoms (naminiams šeškams). Šunys, katės ir šeškai turi būti identifikuoti – turėti aiškiai įskaitomą tatuiruotę arba būti paženklinti integiniu grandynu (nuo 2011 m. Liepos 3d. Kaip identifikacija bus pripažįstamas tik integrinis grandymas).

4.3. Pieliečiai, atvykstantys su gyvūnais į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, turėtų turėti valstybinio veterinarijos gydytojo išduotą veterinarijos srtifikatą bei dokumentą apie gyvūnui po vakcinacijos nuo pasiutligės patvirtintoje laboratorijoje atliktus antikūnių tyrimus ir jų rezultatus. Nevakcinuotų jaunesnių kaip 3 mėnenių amžiaus šunų, kačių ir šeškų įvežimas iš trečiųjų šalių gali būti leidžiama, jeigu šiose šalyse yra palanki pasiutligės epizootinė situacija.

4.4. Dėl papildomos ir detalesnės informacijos apie naminių gyvūnų įvežimą į Lietuvos Respubliką patariame kreiptis į Lietuvos Respublikos Maisto ir Veterinarijos Tarnybą.

Siuntų, krovinių gabenimo taisyklės

 

1. Apibrėžimai

1.1. Keleivis – asmuo, įstaiga ar įmonė, kuriam UAB „EUROBANAS“ suteikia pervežimo paslaugas.

1.2. Vežėjas – UAB „EUROBANAS“.

1.3. Kaimynas – asmuo, įstaiga ar įmonė, kuris randasi ne toliau kaip 100 metrų spinduliu nuo gatvėje adreso.

2. Siuntos, krovinio paruošimas

2.1. Siunta prieš paimant turi būti tvarkingai supakuota, švari, nekelti pavojaus kitoms siuntoms.

2.2. Siuntos supakavimas aptariamas individualiai su Vežėju.

2.3. Ant siuntos turi būti užrašytas siuntėjo adresas, kontaktinis telefono numeris ir gavėjo adresas, kontaktinis telefono numeris.

2.4. Vežant dviračius, buitinę techniką – būtina prisegti pirkimo/nuosavybė dokumentus.

3. Siuntos krovinio turinys

3.1. Siuntose draudžiama vežtis: cigaretes/tabako gaminius, narkotines medžiagas, alkoholinius gėrimus, sprogstamas medžiagas, pinigus, asmens dokumentus, receptinius vaistus. Vairuotojas už tai neatsako – baudas apsimoka Klientas.

3.2. Kilus įtarimui dėl siuntos turinio vairuotojas turi teisę patikrinti.

4. Siuntos, krovinio priėmimas/atidavimas

4.1. Prieš atvažiuodami paimti/atiduoti siuntą pranešame nurodytu telefono numeriu. Nepavykus susisiekti su siuntėju/gavėju, siunta paliekama tarpiniame taške, atidedamas paėmimas/atidavimas.

4.2. Nesusisiekus su gavėju, siunta/krovinys gali būti palikti Kaimyni pagal susitarimą su siuntėju.

5. Atsakomybė

5.1. Klientas visapusiškai atsako už siuntos įpakavimą ir esantį turinį, taip pat gavėjo užrašytus duomenis.

5.2. Jei siunta sulaikyta – muitinei perduodami Kliento duomenų

Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo

Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/